Go to the English language page of this site. Ewch i dudalen Cymraeg y wefan hon.
Site Logo
Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
Hunan gyfeirio Linc Cymunedol Môn

Croeso i Linc Cymunedol Môn, y platfform Presgreibio Cymdeithasol ar gyfer Ynys Môn.

Ydych chi'n teimlo'n unig, yn ynysig neu'n bryderus? Neu ydych chi eisiau bod yn fwy actif a chyfarfod pobl newydd? Mae Linc Cymunedol Môn yn rhedeg gwasanaeth Presgreibio Cymdeithasol i bobl dros 18 oed sy'n byw ar Ynys Môn. Gallai'r gwasanaeth helpu os ydych chi'n profi unrhyw un o'r canlynol:

• Teimlo'n ynysig yn gymdeithasol

• Eisiau gwella eich iechyd corfforol

• Diffyg hyder

• Angen dod o hyd i rywfaint o gefnogaeth a gwybodaeth ymarferol i wella'ch sefyllfa.

Dywedwch ychydig wrthym am sut yr hoffech i Linc Cymunedol Môn eich cefnogi.

*Meysydd Angen eu Llenwi

Ffurflen gais


Ydych chi'n cofrestru ar ran rhywun arall? *